Vi är iBehandling

iBehandling är ett vård- och omsorgsföretag som grundades i början av 2018. I dagsläget driver vi stödboende inom socialpsykiatrin och vuxenenheterna.

Vår verksamhet genomsyras av insikten att vi alla på olika sätt är i behandling och i behov av omsorg. Med det menar vi att våra klienter ska känna sig trygga och delaktiga i sin vardag, väl medvetna om att det finns människor runt omkring som betyder något för dem. En omsorg som gäller även personal som ska få den kraft som krävs för att varje dag kunna stödja och motivera våra klienter till ett bättre liv.

Vi är alla iBehandling!

Våra medarbetare

Marcus Kraenzmer

Samordnare och klientansvarig

Marcus har en stor kunskap och erfarenhet av arbete med människor med kriminell problematik och drogmissbruk. Han är personlig tränare och utbildad inom kost- och näringslära. Marcus är ansvarig för våra klienters fysiska uppbyggnad. Hans styrka är hans hängivna och lösningsorienterade sätt att motivera klienterna till att utveckla sin fysik och sina kognitiva förmågor.

Richard Walton

TF Föreståndare

Richard är KBT-terapeut med beroendeproblematik som inriktning samt kvalitets- och marknadsansvarig. Han har en bred erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Richard har ett långt förflutet som kreatör inom marknadsföring. Styrkan är att kombinera ett stort intresse för våra målgrupper med en erfarenhet av kommunikativt nytänkande.

Nyrekrytering

Verksamhetschef

Som föreståndare kommer du att leda, utveckla och
följa upp en verksamhet med målgrupperna inom socialpsykiatrin och vuxenenheterna.
Du bör ha kunskap om deras behov, om de arbetssätt som är relevanta, gällande regelverket inom socialtjänstens samt förmåga att tillämpa de regelverk som gäller för vår verksamhet. Våra målgrupper när det gäller stödboende är personer från 21 år inom socialpsykiatrin eller har en psykosocial problematik som många gånger ha fått konsekvenser i form utav kriminalitet och beroendeproblematik. I dagsläget finns vår verksamhet i Slagsta. Som föreståndare ansvarar, tillsammans tillsammans med ledningen, för vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. Du kommer att arbeta i team som består utav biträdande föreståndare, samordnare och kontaktpersoner.