Vi är iBehandling

iBehandling är ett vård- och omsorgsföretag som grundades i början av 2018. I dagsläget driver vi stödboende inom socialpsykiatrin och vuxenenheterna.

Vår verksamhet genomsyras av insikten att vi alla på olika sätt är i behandling och i behov av omsorg. Med det menar vi att våra klienter ska känna sig trygga och delaktiga i sin vardag, väl medvetna om att det finns människor runt omkring som betyder något för dem. En omsorg som gäller även personal som ska få den kraft som krävs för att varje dag kunna stödja och motivera våra klienter till ett bättre liv.

Vi är alla iBehandling!

Våra medarbetare

Marcus Kraenzmer

Samordnare och klientansvarig

Marcus har en stor kunskap och erfarenhet av arbete med människor med kriminell problematik och drogmissbruk. Han är personlig tränare och utbildad inom kost- och näringslära. Marcus är ansvarig för våra klienters fysiska uppbyggnad. Hans styrka är hans hängivna och lösningsorienterade sätt att motivera klienterna till att utveckla sin fysik och sina kognitiva förmågor.

Richard Walton

Biträdande Föreståndare

Richard är KBT-terapeut med beroendeproblematik som inriktning samt kvalitets- och marknadsansvarig. Han har en bred erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Richard har ett långt förflutet som kreatör inom marknadsföring. Styrkan är att kombinera ett stort intresse för våra målgrupper med en erfarenhet av kommunikativt nytänkande.

Jonas Östblom

Tf Verksamhetschef

Jonas är socionom och sociolog med inriktning på bl a MI, reparation rättvisa, egenmakt och 12 stegspedagogiken. Som verksamhetschef ska Jonas stå för den övergripande kvalitetssäkringen av våra insatser. Han ska leda verksamheten på ett sätt som främjar klientens integritet, inflytande och utveckling – mot ett mer självständigt liv. Jonas har lång arbetslivserfarenhet av människor som lever med psykisk ohälsa och har en god förmåga att möta klienterna på deras plan. Jonas styrka är att skapa förtroenden och kan därigenom vara tydlig med vad som är acceptabelt, både i verksamheten och i samhället som helhet.