Vi är iBehandling

iBehandling är ett vård- och omsorgsföretag som grundades i början av 2018. I dagsläget driver vi stödboende inom socialpsykiatrin och vuxenenheterna.

Vår verksamhet genomsyras av insikten att vi alla på olika sätt är i behandling och i behov av omsorg. Med det menar vi att våra klienter ska känna sig trygga och delaktiga i sin vardag, väl medvetna om att det finns människor runt omkring som betyder något för dem. En omsorg som gäller även personal som ska få den kraft som krävs för att varje dag kunna stödja och motivera våra klienter till ett bättre liv.

Vi är alla iBehandling!

Våra medarbetare

Marcus Kraenzmer

Samordnare och klientansvarig

Marcus har en stor kunskap och erfarenhet av arbete med människor med kriminell problematik och drogmissbruk. Han är personlig tränare och utbildad inom kost- och näringslära. Marcus är ansvarig för våra klienters fysiska uppbyggnad. Hans styrka är hans hängivna och lösningsorienterade sätt att motivera klienterna till att utveckla sin fysik och sina kognitiva förmågor.

Richard Walton iBehandling

Richard Walton

Kvalitetsansvarig

Richard är KBT-terapeut med beroendeproblematik som inriktning samt kvalitets- och marknadsansvarig. Han har en bred erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Richard har ett långt förflutet som kreatör inom marknadsföring. Styrkan är att kombinera ett stort intresse för våra målgrupper med en erfarenhet av kommunikativt nytänkande.

Jonas Östblom

Verksamhetschef


Jonas egenskaper är respekterande, omtänksamhet och trygg. Han söker alltid efter att bemöta människor där de befinner sig och har förmågan att skapa ett förtroendekapital hos de flesta. Jonas är lugn och tydlig för att alltid låta ansvaret ligga där det hör hemma. Har omfattande erfarenhet av att leda arbeten som utbildare och föreståndare. I flera anställningar har Jonas arbetat med personer under minst 5 år som har psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.

Kontakta oss

iB white