Vägen till självständighet
börjar här

Rätt stöd, på rätt sätt, i rätt tid av rätt personer.

Att skapa ett fungerande levnadsmönster kan vara tufft. På iB-stödboende fokuserar vi därför på att stärka dig både mentalt och fysiskt. Med stöd av våra handledare är vår målsättning att du ska kunna ta steget vidare till ett tryggare och ett mer stabilt liv. Våra handledare är utbildade för att ge dig det bästa möjliga stödet. 

Vi tar emot unga vuxna, vuxna kvinnor och män inom socialpsykiatrin och vuxenenheterna från 21 år. 

Stödboende Slagsta

Vi erbjuder möblerade lägenheter som du hyr i andra hand med eget badrum och toalett. Du har tillgång till personal dygnet runt. Vi riktar oss till dig som behöver sociala insatser för att klara din dagliga livsföring. Vi ger dig stöd med att utveckla dina personliga resurser så att du kan leva så självständigt bra liv som möjligt. Vi tar emot unga vuxna från 21 år, kvinnor och män inom socialpsykiatrin och personer med beroendesyndrom.  

Personal

Vår personal är socionomer, socialpedagoger, undersköterskor och behandlingsassistenter samt vid efterfrågan tillgång till samtalsterapeuter.

Stöd

Vi baserar vårt stöd genom ett stärkande av våra klienters kognitiva färdigheter, dvs hjälpa klienten att hitta en balans mellan tankar, känslor och handlande. Vi använder dessa verktyg för att optimera brukarnas vilja till förändring och ett mer självständigt liv.

Våra stödboenden

Kontakta oss

iB white