En bild som visar vägg, inomhus, toalett, badrum Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar text, vägg, inomhus, golv Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar text, byggnad, utomhus, tegel Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar inomhus, vägg, golv, bord Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar utomhus, snö, byggnad Automatiskt genererad beskrivning


Målgrupp
·      Vuxna 21 år och uppåt 
·      Psykosociala problem
·      Beroendesyndrom 
·      Socialpsykiatrin
·      Samsjuklighet
 
Boenden
·      Egna lägenheter med pentry, dusch och toalett (möblerade) 
·      Träningslägenheter med pentry, dusch och toalett (möblerade)
·      Kollektivt boende med eget rum (möblerade). Större villor för minst 5 klienter.
 
Inkludering
Vid inskrivningsprocessen tar vi reda på klientens enskilda behov och önskemål, varefter vi tar med detta i beslutsprocessen. Det ska resultera i en trygg och inkluderande miljö för alla inblandade och så mångt och mycket motverka social isolering. 
 
Brukarstödet
Vår verksamhet baseras på samverkan mellan klientens vårdkontakter så som vårdcentral, beroende- eller psykiatrimottagning, försäkringskassan mfl. Naturligtvis ingår stöd i den allmänna dagliga livsföringsträningen (ADL) samt fysisk träning och aktivitet. Vårt stöd anpassas efter den enskildes behov och mål ur ett uppbyggligt, lösningsfokuserat och strukturerat förhållningssätt – baserat på motiverande samtal (MI).
 
Social miljö och kultur
·      Sociala sammankomster för våra klienter sker 2 gånger om dagen i boendet där vi bjuder på kaffe. Vi bjuder även på frukost varje lördag klockan 11. 
·      Regelbundna boendemöten med brukarundersökningar.
·      Aktiviteter som grillning, biobesök, museibesök mm erbjuds kontinuerligt.
 
Teoretiska utgångspunkter 
·     Vetenskaplig och beprövad erfarenhet och insatser planeras utifrån varje klients behov. 
Teoretiska utgångspunkter är MI, KBT, ESL och anknytningsteori. MI är vårt grundläggande synsätt, vårt bemötande och vårt sätt att samtala med klienterna.

Fördjupande: (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården är vägledande för de metoder och arbetssätt som vi väljer. Syftet är att hjälpa klienten att ersätta problembeteenden med mer funktionella beteenden.) 
 
Metoder och arbetssätt 
I verksamheten används metoder som 
·      KBT 
·      ESL 
·     MI 
Återfallsprevention 

·      Psykosocial färdighetsträning – vad, hur och varför?
·      Kriminalitet Som Livsstil
·      ART
·      Lågaffektivt bemötande 
·      Vi arbetar även med friskvård, fritidsaktiviteter och sysselsättning. Givetvis kontrollerar vi brukarnas nykterhet och drogfrihet med teststickor och analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet.
 
Fördjupande: (Vi använder skattnings‐ och bedömningsinstrument som verktyg för kartläggning, planering, uppföljning och utvärdering. Från våren 2023 kommer vi att använda MET (Motivational Enhancement Therapy) som hjälpmedel i att optimera brukarnas vilja till förändring. Vi kommer att utbildas i metoden av socionom Stefan Persson från SecuraNova Informationssystem AB (vår leverantör av journalsystem). )
 
Personalens kompetens
Föreståndare Jonas Östblom är socionom med lång erfarenhet. 
10 minuters promenad (Slagsta) 
Våra anställda är socionomer, mentalskötare, undersköterskor, alkohol- och drogterapeuter, behandlingspedagoger, KBT-terapeuter (steg 1) och behandlingsassistenter. 

Fördjupande: (Kompetens i personalgruppen är bl.a.)

·      12-stegs pedagogik 
·      MI-handledning
·      HLR
·      Våld och hot (NPNL)
·      CRA ( (Community Reinforcement Approach), en manualbaserad metod för behandling av skadligt bruk, beroende av alkohol eller narkotika.)
·      ART-instruktör (Aggression Replacement Training)
·      Kost- och näringslärare 
·      Träningscoach
·      Jämställdhet och etnisk diskriminering, 
·      Reparativ rättvisa 
·      fackliga utbildningar inom AML och MBL
·      Handledare
·      Mentorskap
·      Kommande utbildningar med start 2023-01-01 till 2023-06-31 är lågaffektivt bemötande, samsjuklighet, arbetsmiljöutbildning, MET (Motivational Enhancement Therapy) och kommunikation / bemötande (personal-ledning-klienter-personal samt kommunikation med handläggare). )


Fysisk träning.
·      Igångsättning med utbildad instruktör
·      Rådgivning i kost- och näringslära
·      Obegränsad tillgång till gym i direkt anslutning till boendet (Slagsta)
·      Detta ingår i alla placeringar hos oss och är anpassade efter klientens förutsättningar i samråd med personalen.

Tillgänglighet
Bussförbindelse finns i anslutning till våra boenden. För att komma till oss i Slagsta från t ex Stockholms central tar du tunnelbana till Fittja, sedan buss 702 till Slagsta strand, som tar 4 minuter eller promenad 15 minuter. Från Norsborg tar man också buss 702 till Slagsta strand, som tar 12 minuter. När det gäller vårt kollektiva boende i Järfälla är det promenadavstånd (10 minuter) till centrum alternativt några minuter med lokalbuss. Man åker pendeltåg till Stockholm central tar ca. 15-20 minuter. Tillgången till mataffärer är stort.